🏠

privacy statement

Privacy statement

MEDO MEDIA / zoekmachinespecialist.com

TILBURG, 25-05-2021

Inleiding
Medo Media (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, leads, prospects en andere contactpersonen.

Wij doen dit om klanten zo goed mogelijk te helpen; met onze en haar doelstellingen. In dit privacy statement leggen we uit waarom we gegevens verzamelen en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Als organisatie hebben wij geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), welke ook niet vereist is. We helpen je wel graag met vragen hierover.  

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@zoekmachinespecialist.nl of 06-23593333.

Wie zijn wij?
Wij zijn Medo Media: Online Marketing bureau te Tilburg. Dit privacy statement ziet in op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (in het geval van een mailingcampagne bijvoorbeeld). Wij zijn gevestigd aan de Saal van Zwanenbergweg 5 5026 RM.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, interessegebieden, functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, social-ID, cookie-ID en surfgedrag.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens met de onderstaande doeleinden.

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij Medo Media persoonsgegevens verwerken. Tevens verzamelen we persoonsgegevens van medewerkers om bijvoorbeeld een contract af te sluiten en de salarisadministratie te regelen.

Klantenadministratie en dienstverlening
In onze klantenadministratie houden we bij welke bedrijven klant zijn bij Medo Media en welke bedrijven klant zijn geweest bij Medo Media. Van de contactpersonen houden we persoonsgegevens bij, zoals contactdetails, om je te kunnen bereiken. Ook houden we notulen bij van eventuele besprekingen. Deze notulen kunnen persoonsgegevens bevatten. We communiceren middels verschillende kanalen met onze klanten, bijvoorbeeld telefonisch en via mail. Omdat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailing
Om bedrijven op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in de branche versturen we incidenteel een mailing. Soms is deze gepersonaliseerd en soms niet. Als je geen mailing meer wilt ontvangen dan kan je jezelf altijd uitschrijven vanuit het mailbericht of reageren op de mail die we je hebben verzonden.

Reviews en offertes
Om een offerte of analyse te maken, verwerken we persoonsgegevens zoals contactgegevens.

(E-mail) Marketing
We hebben geen bestaansrecht als we geen nieuwe klanten kunnen werven. Hiervoor hebben we alle vertrouwen in online marketing, telemarketing en externe online bronnen zoals Google Maps. Om met potentiële klanten in contact te komen en om dit contact te onderhouden, verwerken we persoonsgegevens.

Voor de campagnes van Medo Media verwerken we en verzamelen we persoonsgegevens, zoals je IP-adres, cookie-ID, social-ID, e-mail adres en/of je surfgedrag. Dit doen we wanneer je ons hiertoe toestemming geeft middels onze cookiemelding. Ook kan het zijn dat we je incidenteel een mailing sturen zonder dat je hiervoor toestemming hebt gegeven, dit doen wij alleen wanneer er hoge relevantie heerst. Het doel is om je relevante advertenties te kunnen laten zien op het juiste moment en op de juiste plaats en je te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen onze branche.

We kunnen niet zien wie je bent of voor welk bedrijf je werkt tenzij je deze gegevens aanbiedt.

Ook maken we gebruik van zogenoemde aangepaste doelgroepen op diverse social media. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we herkennen dat je op onze website bent geweest. Vervolgens sturen we een relevante advertentie via een medium als Facebook of LinkedIn. Wij geven hiervoor nooit persoonsgegevens door aan derden wanneer je opt-out bent in onze cookiemelding.

Als je niet wilt dat deze je advertenties van Medo Media ziet op de platforms Facebook en LinkedIn, dan kan je je hiervoor afmelden middels de onderstaande links:

Facebook data policy
LinkedIn data policy

Het kan zo zijn dat je na het afmelden alsnog een advertentie van Medo Media te zien krijgt. Dit is het geval wanneer je in de algemene doelgroep valt waar wij onze advertenties op richten.

Verbeteren van onze website
Om de conversie van onze website te verhogen verwerken we persoonsgegevens. We verwerken bijvoorbeeld klikgedrag en het IP-adres. Op deze manier kunnen we zien welke pagina’s, stukken tekst en afbeeldingen relevant zijn en welke we moeten verbeteren. Zo verhogen we het rendement van onze website.

Recht van betrokkenen
Onder de GDPR heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons best om hier aan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact opnemen via info@zoekmachinespecialist.nl. Onderstaand je rechten:

Informatie en inzage: Je kan inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over ‘hoe en waarom’ we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, we zullen dit aanpassen.

Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevensonrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het rondom marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, het uitvoeren van onze dienstverlening, het voeren van een sluitend HR beleid en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Medo Media: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij maken bij het gerechtvaardigd belang? Neem contact op. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met de onderstaande leveranciers:


Google Workspace
Google Analytics
E-boekhouden.nl
Custorate
MailerLite

Met deze verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin we waarborgen dat ze handelen conform GDPR richtlijnen. Soms zijn we tevens wettelijk verplicht om persoons gegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.

Links
Op de websites van Medo Media zijn soms verwijzingen te vinden naar andere websites van organisaties. Dit kunnen bijvoorbeeld bronvermeldingen in de artikelen van ons blog zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites en organisaties persoonsgegevens verwerken. Hiervoor kun je het privacy statement van de desbetreffende organisatie lezen.

Cookies
Wij plaatsen cookies op onze website met als doel de website te verbeteren en voor het efficiënt uitvoeren van online campagnes.

Verwijderen:
Je kunt je cookies het makkelijkst verwijderen via je browser.